Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger

Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger

  • Adresse: Postboks 2036, 6402 Molde
  • Besøksadresse: Strandgata 5, 6415 Molde
  • Telefon: 71 25 93 00

Stiftelsens formål er å skaffe boliger (evt. servicebygg) for utleie til eldre og pensjonister.

Stiftelsen skal forestå forvaltning av bygg som nevnt og organisere og forvalte andre tiltak som tjener eldre og pensjonisters bointeresser.

Markeds- og juridisk informasjon