Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger

Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger

Adresse: Postboks 2036, 6402 Molde
Besøksadresse: Strandgata 5, 6415 Molde
Telefon: 71 25 93 00

Stiftelsens formål er å skaffe boliger (evt. servicebygg) for utleie til eldre og pensjonister.

Stiftelsen skal forestå forvaltning av bygg som nevnt og organisere og forvalte andre tiltak som tjener eldre og pensjonisters bointeresser.

Markeds- og juridisk informasjon