Stiftelsen Molde Internasjonale Jazz Festival

Stiftelsen Molde Internasjonale Jazz Festival

  • Adresse: Postboks 415, 6401 Molde
  • Besøksadresse: Plassen, Gørvellplassen 1, Molde
  • Telefon: 71 20 31 50
  • Nettsider: http://www.moldejazz.no

Stiftelsens formål er å kunnskap om jazz og beslektede kulturuttrykk. Det arrangeres en årlig jazzfestival forankret i jazz fra fortid, nåtid og framtid, med vekt på samtidsmusikalske uttrykk fra inn- og utland. Stiftelsen skal videre stimulere og bidra til jazzrelaterte aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt skal stiftelsen blant annet bidra med teknisk, administrativ og/eller økonomisk bistand ved arrangementer og andre aktiviteter utenom jazzfestivalen.

Markeds- og juridisk informasjon