Stiftelsen Kleive Trygdeboliger

Stiftelsen Kleive Trygdeboliger

  • Postadresse: Postboks 2036, 6402 Molde
  • Besøksadresse: Strandgata 5, 6415 Molde

Stiftelsens formål er å erverve eller forestå oppføring av boliger og leie ut slike bygg til trygdede.

Stiftelsen har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når det skal brukes til felles formål for leietakere eller når utleie av lokaler i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.

Markeds- og juridisk informasjon