Stiftelsen Bekkevollvegen 14

Stiftelsen Bekkevollvegen 14

Postadresse: Postboks 2036, 6402 Molde
Besøksadresse: Strandgata 5, 6415 Molde

Stiftelsens vedtektsfestede formål er å skaffe boliger ved oppføring eller erverv, samt drift av
bolighus for utleie uten eget økonomisk formål.

Markeds- og juridisk informasjon