Molde Kommunale Pensjonskasse

Molde Kommunale Pensjonskasse

Daglig leder: Magne Orten, 932 31 443
Adresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon sentralbord 71 11 10 00. Direkte 71 11 11 02
Telefon for medlemmer om pensjon og oppgjør: 22 31 10 20


Har du spørsmål om størrelse på pensjon, oppgjør eller utbetalinger?
Send e-post til: pensjonskassen@molde.kommune.no

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede. Kassen finansieres gjennom pensjonsinnskudd fra medlemmene og arbeidsgiver Molde kommune, samt utbytte av kapitalplasseringene. Kapitalen er plassert i aksjer, obligasjoner, eiendom. Storebrand Asset Management AS er hovedforvalter, men det er også plassert midler hos en rekke andre forvaltere. Noe kapital er plassert i fast eiendom i Molde sentrum, fortrinnsvis eiendom som understøtter kommunens virksomhet.

Pensjonskassen ble etablert i 2008 i den hensikt å reduseres pensjonsordningens driftsutgifter, aktivere kommunale verdier,  og å øke kommunens utbytte ved forvaltning av pensjonsfondene. Pensjonskassen er rimelig solid og har helt fra starten gitt gode årlige resultater.

Molde kommunale pensjonskasse har en administrasjonsavtale med Storebrand pensjonstjenester.

Pensjonskassen har kommunalt ansatte som medlemmer, unntatt sykepleierne som er i KLP (avtalebestemt) og lærerne som er i Statens Pensjonskasse (lovbestemt)

Molde kommunale pensjonskasse har et styre på 5 medlemmer; hvorav 3  politikere, 1 representant for de ansatte og 1 ekstern fagperson. Styret velges av kommunestyret. Styreleder er Roar Beck som er kommunepolitiker og til daglig banksjef i Sparebank 1 SMN.

Aktuelle lenker:

Markeds- og juridisk informasjon  

Årsrapport for 2018 (PDF, 3 MB)

Link til medlemsportalen

Brosjyre Kommunal pensjonskasse (PDF, 2 MB)

Etiske retningslinjer - Molde Kommunale Pensjonskasse (PDF, 177 kB)

Nettjenesten Din pensjon

Pensjonsveileder 2019