Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse - egen nettside

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede. Den ble etablert i 2008 i den hensikt å øke kommunens utbytte ved forvaltning av pensjonsfondene, å redusere pensjonsordningens driftsutgifter samt å aktivere kommunale verdier.

Pensjonskassen har kommunalt ansatte som medlemmer, med unntak av sykepleierne som er medlemmer i KLP (avtalebestemt) og lærerne som er medlemmer i Statens Pensjonskasse (lovbestemt).

Pensjonskassen finansieres gjennom pensjonsinnskudd fra medlemmene og arbeidsgiver Molde kommune, samt fra utbytte av kapitalplasseringene.

Forvaltningen av pensjonsfondene skjer gjennom plassering i ulike aksje- og obligasjonsfond hos ulike eksterne forvaltere. Noe av kapitalen er plassert i fast eiendom i Molde sentrum, fortrinnsvis eiendom som understøtter kommunens virksomhet.

Pensjonskassen har siden etableringen gitt gode årlige resultater basert på en forvaltningsstrategi med moderat risiko.

Styret

Molde kommunale pensjonskasse har et styre på 5 medlemmer; bestående av politikere, eksterne fagpersoner og representant for de ansatte. Styret velges av kommunestyret. 

Se styrets sammensetning på www.moldepensjon.no

Kontakt

Molde kommunale pensjonskasse
E-post
Telefon 71 11 10 80

Molde kommunale pensjonskasse 
Rådhusplassen 1
6413 Molde