Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse - egen nettside

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede. Den ble etablert i 2008 i den hensikt å øke kommunens utbytte ved forvaltning av pensjonsfondene, å redusere pensjonsordningens driftsutgifter samt å aktivere kommunale verdier.

Pensjonskassen har kommunalt ansatte som medlemmer, med unntak av sykepleierne som er medlemmer i KLP (avtalebestemt) og lærerne som er medlemmer i Statens Pensjonskasse (lovbestemt).

Pensjonskassen finansieres gjennom pensjonsinnskudd fra medlemmene og arbeidsgiver Molde kommune, samt fra utbytte av kapitalplasseringene.

Forvaltningen av pensjonsfondene skjer gjennom plassering i ulike aksje- og obligasjonsfond hos ulike eksterne forvaltere. Noe av kapitalen er plassert i fast eiendom i Molde sentrum, fortrinnsvis eiendom som understøtter kommunens virksomhet.

Pensjonskassen har siden etableringen gitt gode årlige resultater basert på en forvaltningsstrategi med moderat risiko.

Styret

Molde kommunale pensjonskasse har et styre på 5 medlemmer; bestående av politikere, eksterne fagpersoner og representant for de ansatte. Styret velges av kommunestyret. 

Styreleder er Roar Beck. Øvrige styremedlemmer: Bodil Palma Hollingsæter (nestleder), Ann-Heidi Paulsen Orvik, Øystein Solli og Lars Petter Kjerstad (ansattes representant).

Aktuelle lenker

Markeds- og juridisk informasjon på purehelp.no  

Årsrapport for 2021 (PDF, 3 MB)

Årsrapport for 2020 (PDF, 3 MB)

Årsrapport for 2019 (PDF, 3 MB)

Årsrapport for 2018 (PDF, 3 MB)

Link til medlemsportalen hos Gabler

Brosjyre Kommunal pensjonskasse (PDF, 2 MB)

Etiske retningslinjer for Molde kommunale pensjonskasse (PDF, 177 kB)

Nettjenesten Din pensjon

Pensjonsveileder 2021

Kontakt

Molde kommunale pensjonskasse
E-post
Telefon +47 71 11 10 80

Molde kommunale pensjonskasse 
Rådhusplassen 1
6413 Molde