Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Molde Næringsforum

Molde Næringsforum

Adresse: Torget 4, 6413 Molde
Telefon: 71 20 29 99
E-post: post@moldenf.no
Hjemmeside: http://www.moldenaeringsforum.no/

Molde Næringsforum (MNF) er et uavhengig interesse- og samarbeidsorgan for næringslivet og institusjoner i Molde og omegn. MNF samordner og koordinerer lokale næringsinteresser på tvers av bransjer og profesjoner. MNF arbeider for gode rammevilkår og rammebetingelser for næringslivet for å sikre utvikling og vekst.

Markeds- og juridisk informasjon