Prosjekteringsavdelingen

Prosjekteringsavdelingen

Avdeling for prosjektering er én av fem avdelinger i Molde vann og avløp KF.

Prosjekteringsavdelingen har følgende hovedoppgaver:

  • Overordnede planer innen vannforsyning og avløp
  • Prosjektering av vann- og avløpsanlegg og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
  • Bygge- og prosjektledelse av vann og avløpsanlegg
  • Molde kommune kjøper tjenester fra avdelingen for overordnet og teknisk planlegging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg.

Se også

Om Molde vann og avløp KF 

Kontakt

Gunnar R. Lindseth
avdelingsleder prosjektering
E-post
Mobil 91 34 03 11