Om Molde vann og avløp KF

Om Molde vann og avløp KF

Molde vann og avløp KF utfører alle tjenester knyttet til:

  • drift og forvaltning av vann- og avløpsrenseanlegg
  • drift og vedlikehold av det kommunale vann- og avløpsnettet

Molde vann og avløp KF er også forvaltningsmyndighet for renovasjon.

Vi utfører tjenester som:

  • gjennomføring av tvungen renovasjon
  • søknader om fritak
  • deling av abonnement
  • avtaler om hjemmekompostering og andre henvendelser som fører til enkeltvedtak

Organisering

Molde vann og avløp er organisert i fem avdelinger:

Se oversikt over ansatte

Foretaket har et eget styre som er direkte underlagt kommunestyret: Styret for Molde vann og avløp KF

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997

Kart