Om Molde vann og avløp KF

Molde vann og avløp KF utfører alle tjenester innenfor:

  • drift og forvaltning av vann- og avløpsrenseanlegg
  • drift og vedlikehold av det kommunale vann- og avløpsnettet

Molde vann og avløp KF er også forvaltningsmyndighet for renovasjon. Vi utfører tjenester som:

  • gjennomføring av tvungen renovasjon
  • søknader om fritak
  • deling av abonnement
  • avtaler om hjemmekompostering og andre henvendelser som fører til enkeltvedtak

Vedtekter for kommunale foretak (PDF, 163 kB)

Organisering

Molde vann og avløp er organisert i fem avdelinger:

Se oversikt over ansatte

Foretaket har et eget styre som er direkte underlagt kommunestyret: Styret for Molde vann og avløp KF

Molde vann og avløp KF sitt organisasjonsnummer er 990 695 997.

Kontakt

Bjarte Koppen
daglig leder
E-post
Mobil 41 20 90 77

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997

Kart