Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen

Avdeling for forvaltning er én av fem avdelinger i Molde vann og avløp KF.

Forvaltningsavdelingens er i hovedsak:

  • Fakturering og ajourhold av grunnlagsdata for vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt
  • Saksbehandling og oppfølging vedrørende tilknytninger til det kommunale ledningsnettet
  • Saksbehandling og oppfølging vedrørende private avløpsanlegg
  • Behandling av erstatningssaker knyttet til kommunal vann- og avløpshåndtering
  • Myndighetsoppfølging i henhold til forurensningsloven. Dette inkluderer både forsøpling og ulike former for forurensning
  • Overvåking av vannforekomster som elver, bekker og fjordområder

Se også

Om Molde vann og avløp KF 

Kontakt

Torild Nesjan Stubø
leder forvaltningsavdelingen
E-post
Mobil 95 82 32 81