Drift avløp

Drift avløp

Avløp er betegnelse for kloakk fra husholdninger og næringsliv og oppsamlet regnvann. For Molde sentrumsområde går kloakken gjennom renseanleggene på Cap Clara og på Nøisomhed. På Hjelset er det også et større avløpsrenseanlegg. Foruten disse anleggene har kommunen 9 mindre anlegg der avløpet blir renset i store slamavskillere. Avdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder et rørledningsnett på 600 kilometer.

Kontakt

Lars Petter Kjerstad
avdelingsleder avløp
E-post
Mobil 901 78 254

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997