Drift avløp

Drift avløp

Avdeling for avløp er én av fem avdelinger i Molde vann og avløp KF.

Avløp er betegnelse for kloakk fra husholdninger og næringsliv og oppsamlet regnvann.

For Molde sentrumsområde går kloakken gjennom renseanleggene på Cap Clara og på Nøisomhed. På Hjelset er det også et større avløpsrenseanlegg. Foruten disse anleggene har kommunen 9 mindre anlegg der avløpet blir renset i store slamavskillere.

Avdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder et rørledningsnett på 600 kilometer.

Se også

Om Molde vann og avløp KF

Kontakt

Lars Petter Kjerstad
avdelingsleder avløp
E-post
Mobil 90 17 82 54

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997