Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen håndterer investeringsoppgaver hovedsakelig innen vann og avløp.

Investeringsoppgavene omfatter saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskifting av gamle vannledninger.

Det aller meste av gravearbeider som skjer i gatene i Molde sentrum har slike årsaker. Molde kommune leier også inn avdelingen for bygging av veganlegg med mer.

Kontakt

Siv Vassdal-Oltean
avdelingsleder anleggsavdelingen
E-post
Mobil 94 16 30 47