Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen håndterer investeringsoppgaver hovedsakelig innen vann og avløp.

Investeringsoppgavene omfatter saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskifting av gamle vannledninger.

Det aller meste av gravearbeider som skjer i gatene i Molde sentrum har slike årsaker. Molde kommune leier også inn avdelingen for bygging av veganlegg med mer.