Molde havnevesen KF

Molde havnevesen KF

Molde Havnevesen er Molde kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av loven.

Molde Havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, og føre tilsyn med trafikken i Molde kommunes havnedistrikt.

Hjemmeside: molde-romsdalhavn.no/

Adresse

Besøksadresse: Hamnegata 8, 6413 Molde
Telefon: 71 19 16 20
Hjemmeside: http://www.molde-romsdalhavn.no/