Om Molde eiendom KF

Om Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er eiendomsforetaket i Molde kommune.

Molde eiendom KF har:

  • ansvar for å tilby boliger til de av kommunens innbyggere som har krav på kommunal bolig.
  • ansvar for forvaltning og driftsoppgaver i kommunens administrasjonsbygg, barnehager, skoler, omsorgssenter, idrett- og kulturbygg
  • kommunens byggherrefunksjon i store og små byggeprosjekter

Vedtekter for kommunale foretak (PDF, 163 kB)

Molde kommune og Molde eiendom KF arbeider etter en bestiller-/utfører-modellen, der Molde kommune er bestiller og foretaket er utfører. Dette gjelder både ved behov for nye skoler og sykehjemsplasser og ved behov for flere eller andre typer utleieboliger.

Molde eiendom KF har 113 ansatte og er organisert i tre avdelinger:

Se oversikt over ansatte

Foretaket har et eget styre som er direkte underlagt kommunestyret; Styret for Molde eiendom KF.

Molde eiendom KF sitt organisasjonsnummer er 985 608 180.

Kontakt

Torgeir Haukebø
daglig leder
E-post
Mobil 46 41 87 30

Adresse

Besøksadresse:
Julsundvegen 49a
6412 Molde

Postadresse:
Rådhusplassen 1
6413 Molde