Om Molde eiendom KF

Om Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er eiendomsforetaket i Molde kommune.

Molde eiendom KF har:

  • ansvar for å tilby boliger til de av kommunens innbyggere som har krav på kommunal bolig.
  • ansvar for forvaltning og driftsoppgaver i kommunens administrasjonsbygg, barnehager, skoler, omsorgssenter, idrett- og kulturbygg
  • kommunens byggherrefunksjon i store og små byggeprosjekter

Molde kommune og Molde eiendom KF arbeider etter en bestiller-/utfører-modellen, der Molde kommune er bestiller og foretaket er utfører. Dette gjelder både ved behov for nye skoler og sykehjemsplasser og ved behov for flere eller andre typer utleieboliger.

Molde eiendom KF har 113 ansatte og er organisert i tre avdelinger:

Se oversikt over ansatte

Foretaket har et eget styre som er direkte underlagt kommunestyret; Styret for Molde eiendom KF.

Kontakt

Torgeir Haukebø
daglig leder
E-post
Mobil 464 18 730

Adresse

Besøksadresse:
Julsundvegen 13
6413 Molde

Postadresse:
Rådhusplassen 1
6413 Molde