Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Avdeling for eiendomsutvikling er én av tre avdelinger i Molde eiendom KF.

Avdeling for eiendomsutvikling er organisert i ulike faggrupper:

  • Bygg
  • Inneklima og energi
  • Sikkerhet
  • Elektro
  • Prosjektledelse

Faggruppene deltar aktivt i alle byggeprosjekter som omfatter installasjoner de er ansvarlige for i alle faser av prosjektet. Faggruppen kontrollerer og dokumenterer lovpålagte krav stilt til installasjonene er tilfredsstilt.

Kommunale byggeprosjekter går gjennom flere faser som involverer mange interessegrupper, kommunale enheter, politiske for og eksterne tjenesteleverandører.

 

Om Molde eiendom KF

Kontakt

Gerd-Elin Løken
avdelingsleder eiendomsutvikling
E-post
Mobil 91 17 50 90