Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Driftsavdelingen er én av tre avdelinger i Molde eiendom KF.

Driftsavdelingen har ansvaret for den daglige bygningstekniske driften på kommunens bygninger og vedlikehold for å ivareta eiendommenes verdi og funksjon.

Det innebærer oppgaver som:

  • periodisk kontroll av bygg og tekniske anlegg
  • utføre planlagt vedlikehold
  • håndtere feil og avvik
  • daglig og periodisk renhold

Til å gjennomføre disse oppgavene, har avdelingen i dag rundt 40 ansatte der renholdere, driftsteknikere, oppsynsmenn, ingeniører og avdelingsleder samarbeider for å ivareta og drifte kommunens eiendommer på en profesjonell og faglig god måte. 

Molde eiendom KF leverer renholdstjenester til kommunens formålsbygg. Avdelingen leverer tjenester med fokus på fagkunnskap, grønt renhold og økonomi. Renholdsseksjonen påtar seg også bestillingsoppdrag fra andre kommunale enheter.

Om Molde eiendom KF

Kontakt

Malin Bruseth
avdelingsleder eiendomsdrift
E-post
Mobil 91 13 42 46