Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Molde Eiendom KF

Molde Eiendom KF

Molde Eiendom KF er kommunens enhet innen eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygninger. Foretaket ivaretar også kommunens byggherrefunksjon i kommunale byggeprosjekt.

Molde Eiendom KF, Utleieboliger skal bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og det er i hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Kommunale utleieboliger kan også gis på varig basis, særlig trygde-/omsorgsboliger. Kommunale utleieboliger blir tildelt etter egen søknad og i henhold til vedtatte retningslinjer og utvalgte målgrupper. Formålet er å leie ut boliger til prioriterte grupper.

Molde Eiendom KF eier alle kommunale skoler, barnehager, Idrettens Hus, Fuglsethallen, Kulturhuset og diverse andre bygg.

I tillegg drifter Molde Eiendom KF

  • Molde rådhus
  • Storgata 31
  • Gotfred Lies Plass 4
  • Torget 2
  • Hamnegata 35

 

Molde Eiendom KF

Åpningstider

Leder: Mona Helen Sørensen
Besøksadresse: Julsundvegen 13, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
Bankkonto (OCR/avtalegiro): 4212.05.62708
Organisasjonsnummer: 992 170 093

Fant du det du lette etter?