Tøndergård skole og ressurssenter

Tøndergård skole og ressurssenter

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal forsterka skole som gir opplæring til barn og unge med ulike typer lærevansker.

Skolen ble bygd i 1972, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma og Vestnes.

Skolen har rundt 50 elever i alderen 8 – 20 år. Ca. halvparten av elevene bor på et av skolens tre internat, eller i skolens hybelbygg, fra mandag til fredag. Det er et tett samarbeid mellom pedagogisk personale og miljøpersonalet om opplæringstilbudet til den enkelte elev. 

Vi har som mål å gi elevene et helhetlig og strukturert opplæringstilbud der bl.a. utvikling av sosial kompetanse står sentralt. Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. De senere årene har også Møre og Romsdal fylkeskommune benyttet denne tjenesten. Alle henvendelser til veiledningstjenesten går gjennom PP-tjenesten i elevenes hjemkommune.

Markeds- og juridisk informasjon

Adresse

Adresse: Nøisomhedsvegen 10, 6416 Molde
Telefon 71 19 56 60
E-post: tondergard.skole@molde.kommune.no