ROR-IKT

ROR-IKT

ROR-IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes. ROR-IKT skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området.

ROR-IKT skal gjennom målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester i deltakerkommunene.

ROR-IKT leverer følgende tjenester:

Servicedesk: åpen fra kl 08.00 -15.30. Håndterer feilmeldinger og tjenesteforespørsler.

Drift: Daglig drift av all IKT infrastruktur i medlemskommunene.

Tjenesteutvikling: Videreutvikling av tjenesteporteføljen til ROR-IKT i tett samarbeid med interkommunale faggrupper. Aktivt arbeide for konsolidering og samkjøring av systemer, rutiner og prosesser.

Samarbeidet er organisert etter kommunelovens §27.

Styret i samarbeidet består av:

  • Arne Sverre Dahl, rådmann Molde kommune (styreleder)
  • Toril Hovdenak, rådmann Rauma kommune
  • Ketil Ugelvik, rådmann Midsund kommune
  • Ingrid Rimstad Husøy, rådmann Aukra kommune
  • Tone Roaldsnes, administrasjonssjef Vestnes kommune

 Observatører i styret:

  •  Anne Grete Klokset, rådmann Nesset kommune
  •  Anders Skipenes, rådmann Fræna kommune

Molde kommune er administrativ vertskommune for ikt-samarbeidet.

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
Daglig leder
E-post
Mobil 900 31 813

Adresse

Besøksadresse: Storgata 33, 6413 Molde
Telefon: 71 11 11 66
E-post: servicedesk@ror-ikt.no