Møre og Romsdal revisjon IKS

Møre og Romsdal revisjon IKS

Møre og Romsdal revisjon IKS består av 17 deltakerkommuner på Nordmøre og i Romsdal, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Selskapets formål er å styrke revisjonens uavhengighet, kvalitet og effektivitet.

Selskapet skal sikre de deltakende eierkommunene en helhetlig revisjon i egen regi, og selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal utføre all lovpålagte revisjon og selskapskontroll for deltakerkommunene.

Nettsidene til Møre og Romsdal revisjon IKS