Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Eiere

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes er eiere. Alle har lik eierandel.

Formål

Utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

Rapportering til kommunen

Styreprotokoller, budsjett, regnskap og årsmelding blir sendt eierkommunene.

Nettsidene til kontrollutvalget

Adresse

Telefon:  71 11 15 79 / 913 71 112
Besøksadresse: Hamnegata 35, Molde
Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE
Organisasjonsnummer:  912 503 771
Selskapsform: Interkommunal kommunesamarbeid etter kommuneloven § 27