Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA)

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA)

IKA (Interkommunalt arkiv) Møre og Romsdal er eid av fylkeskommunen og alle kommunene i fylket.

IKA har hovedkontor med ni ansatte i Ålesund, og en underavdeling i Kristiansund som for tiden er ubemannet.

IKAs formål

Formålet er å arbeide for at arkivmateriale fra medlemskommunene eller slikt materiale som disse tas ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven.

Nettsidene til IKA

Markeds- og juridisk informasjon