Gass ROR IKS

Gass ROR IKS

Gass ROR IKS er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og kommunene Aukra, Eide, Midsund, Fræna og Molde.

Selskapets formål er å medvirke til utvikling av fysisk infrastruktur, som for eksempel

 • veg
 • flyplass
 • sjøverts trafikk
 • bredbånd
 • vann- og gassforsyning

Gass ROR IKS skal tilrettelegge for næringsutvikling, for eksempel

 • generelle utviklingstiltak
 • utredninger
 • industriområde
 • kunnskapsinfrastruktur
 • FoU
 • Nyhamna som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen.

Nettsidene til Gass ROR IKS