Gass ROR IKS

Gass ROR IKS

Gass ROR IKS er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og kommunene Aukra, Eide, Midsund, Fræna og Molde.

Selskapets formål er å medvirke til utvikling av

 • fysisk infrastruktur for eksempel:
  • veg
  • flyplass
  • sjøverts trafikk
  • bredbånd
  • vann- og gassforsyning
 • tilrettelegge for næringsutvikling, for eksempel:
  • generelle utviklingstiltak
  • utredninger
  • industriområde
  • kunnskapsinfrastruktur
 • FoU
 • Nyhamna som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i hele regionen.

Hjemmeside: gassror.no