Eierskapsmelding

Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen viser oversikt over kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale samarbeid, stiftelser og andre selskap som kommunen har eierinteresser i.

Eierskapsmelding 2021 for Molde kommune (PDF, 2 MB)

Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsdokument. I tillegg til oversikt over kommunens eierinteresser, inneholder den også kommunens prinsipper for eierstyring og formålet med eierinteressen.

Eierskapsmeldingen vedtas en gang per valgperiode (hvert fjerde år). 

Kontakt

Eirik Heggemsnes
seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 72 47 55