Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Adresse: Torget 4, 6413 Molde
Telefon: 70 23 88 00
Hjemmeside: www.visitnorthwest.no

Selskapets formål er å markedsføre, utvikle og selge reisemål.

For å realisere dette skal selskapet være et fellesorgan for kommunen, reiselivslag, organisasjoner og bedrifter. Hvert år bør det avholdes en reiselivskonferanse innen utgangen av oktober. Selskapet skal ellers delta i forretningsmessig virksomhet relatert til reiseliv.