Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Samspleis AS

Samspleis AS

Adresse: KNN postboks 161, 6501 Kristiansund
Telefon: 915 98 917
E-post: monika@knn.no
Hjemmeside: http://www.samspleis.no

Selskapets formål er å arbeide for realisering av viktige veg- og trafikksikkerhetsprosjekter i Nordmøre og Romsdal.

Selskapet skal, enten selv eller i samarbeid med andre selskap, stå for hel/delfinansiering av utbygginger, da samarbeid med Statens Vegvesen og etter de retningslinjer son staten til enhver tid gir.

Under de samme forutsetningene skal Samspleis AS kunne administrere bompengeinnkrevingen, forvalte bompengemidlene og benytte disse slik det vil gå fram av avtale mellom Vegdirektoratet, samarbeidende selskap og Samspleis AS.

Markeds- og juridisk informasjon