Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Muritunet AS

Muritunet AS

Adresse: Grandegata 58, N-6210 Valldal
Telefon: 70 25 83 00
Hjemmeside: http://www.muritunet.no/

Selskapets vedtektsfestede formål er å eie og drive institusjonen Muritunet AS i Valldal i Norddal kommune.

Institusjonen skal gi medisinsk behandling og levere ulike former for helsefremmede og sykdomsforebyggende tjenester som del av det totale helsetilbudet i landsdelen.