Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Molde Lufthavnutvikling AS

Molde Lufthavnutvikling AS

Besøksadresse: Torget 4, 6413 Molde
Telefon:71 20 29 99
Hjemmeside: http://www.moldenaeringsforum.no/prosjekter/molde-lufthavnutvikling 

Selskapets formål er utvikling av våre regionale flyplass Molde Lufthavn, Årø for å styrke tilbudet til næringsliv og innbyggerne i regionen.

Molde kommune var med å etablere selskapet med den hovedhensikt å forlenge rullebanen til flyplassen etter en avtale med Avinor. Selskapet har sammen med Avinor arbeidet med å øke utenlandstrafikken og inntekter fra parkering for å dekke investeringene.

Markeds- og juridisk informasjon