Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Langfjordforbindelsen AS

Langfjordforbindelsen AS

Besøksadresse: Torget 4, 6413 Molde
Kontakt: Britt Flo
Telefon:  907 99 005
Hjemmeside: http://www.langfjordforbindelsen.no/

Selskapets formål er å arbeide for realisering av undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. Selskapet er eid av kommuner og næringsliv i regionen.

Selskapet skal stå for delfinansiering av utbygging i samarbeid med Vegvesenet og etter de retningslinjer som staten til enhver tid gir.

Under de samme forutsetninger skal Langfjordforbindelsen AS administrere bompengeinnkreving, forvalte bompengemidler og benytte disse slik det vil gå fram av avtale mellom Vegdirektoratet og Langfjordforbindelsen AS.

Markeds- og juridisk informasjon