Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Kjerringsundet AS

Kjerringsundet AS

Adresse: Britvegen 4, 6410 Molde

Selskapets vedtektsfestede formål er etablering av broforbindelse mellom Gossen og Otrøya i tråd med vedtatte kommunedelplaner. Det inkluderer utarbeidelse av reguleringsplaner, eventuelt innkreving av bompenger, samt øvrige oppgaver i forbindelse med utbyggingen, herunder deltakelse i andre selskaper.

Markeds- og juridisk informasjon