Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Harøysund Næringspark AS

Harøysund Næringspark AS

Besøksdresse: 6440 Elnesvågen


Selskapets formål er å etablere gassbasert næringsvirksomhet i Harøysund Industriområde.

Selskapet skal også arbeide for realisering av gassrør fra Nyhamna til videre distribusjon i romsdalsregionen. Selskapet skal dessuten markedsføre Harøysund-området til potensielle etablerere som kan bruke området for utvikling av framtidig næringsvirksomhet.