Gotfred Lies Plass 1 AS

Gotfred Lies Plass 1 AS

Adresse: Postboks 12, 6401 Molde
Besøksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon: 71 11 50 60

Selskapets formål er investering i fast eiendom og utleie, herunder deltagelse i andre selskaper. Gotfred Lies Plass 1 er et heleid kommunalt selskap som eier Gotfred Lies Plass 4.

Markeds- og juridisk informasjon