Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Astero AS

Astero AS

Adresse: Marsvegen 4, 6419 Molde
Telefon: 71 21 39 10
E-post:  post@astero.no
Hjemmeside:http://www.astero.no/

Selskapets formål er gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for yrkesmessig attføring som primært virksomhetsområde og dessuten tilbud til varig arbeid for yrkeshemmede.

Kommunens hensikt og mål med sitt eierskap i selskapet er å kunne bidra til nå selskapets formål ut fra et sosialpolitisk motiv. 

Markeds- og juridisk informasjon