For leverandører - Elektronisk faktura (EHF)

For leverandører - Elektronisk faktura (EHF)

Hvis du er leverandør til kommunen krever vi at du fakturerer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Fakturaadresse

Fakturaadresse er organisasjonsnummeret.

Kontonummer:

1506 28 95125

Organisasjonsnummer

Molde kommune: 921 221 967
Molde eiendom KF: 985 608 180
Molde vann og avløp KF: 990 695 997
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS: 823 730 012
Krisesenteret for Molde og omegn IKS: 992 209 410
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal: 912 503 771
Romsdal parkering AS: 993 629 227
Molde kirkelige fellesråd: 976 996 860
Molde menighetsråd: 976 996 798
Midsund menighetsråd: 976 997 638
Bolsøy menighetsråd: 876 996 812
Røvik og Veøy menighetsråd: 976 996 844
Kleive menighetsråd: 976 996 836

Postadresse:

«selskapsnavnet»
Rådhusplassen 1
6413 Molde
 

Har du spørsmål om ordningen kan du sende disse til molderegnskap@molde.kommune.no