Faktura fra kommunen

Faktura fra kommunen

Alle fakturaer fra Molde kommune blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.  

Molde kommunes kontonummer er 1506 28 95125

Hvordan vil du motta fakturaen?

Molde kommune kan ikke bestemme hvilken kanal du får fakturaen i. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en bestemt rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.  

Rekkefølgen er:  

  • AvtaleGiro  
  • eFaktura (i nettbank, mobilbank og/eller Vipps)
  • Digital postkasse
  • E-post
  • Blankett/papir

Faktura fra kommunen