Kontaktinformasjon

Hovedadressen er til rådhuset i Molde sentrum

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kommunehuset i Eidsvåg
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Kommunehuset i Midsund
Lyngjavegen 2
6475 Midsund