Spørsmål om koronaviruset?

Digitale brev

Digitale brev

Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt til Altinn, eller din digitale postkasse.

Post fra Molde kommune skal nå sendes ut digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS (kommunenes sentralforbund), og tar nå denne løsningen i bruk. Med denne løsningen kommer brev fra kommunen i Altinn på samme måte som melding om skatteoppgjør og lignende, eller i innbyggerens digitale postkasse Digipost eller eBoks.

Les mer om- og opprett digital postkasse her

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

SvarUt
 

SvarUt sender i utgangspunktet alle forsendelser til mottakers postkasse i Altinn.

  • Hvis mottaker har valgt en elektronisk postkasse (Digipost eller eBoks.no) så sendes brevet dit, og du mottar brevet umiddelbart. Man må også hake av i Digipost om man ønsker å få varsling på SMS eller e-post eller begge deler når man mottar post der, dette skjer ikke automatisk.
  • Hvis mottaker har reservert seg mot digital post fra det offentlige så sendes brevet som papirpost. Brevet blir likevel tilgjengelig i Altinn.På grunn av postgangen vil du få brevet senere enn om du får det tilsendt digitalt.
  • Hvis mottaker ikke har reservert seg og ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn i løpet av 40 timer så skrives brevet ut, og sendes som papirpost. Brevet blir likevel tilgjengelig i Altinn i 3 måneder.

Slik varsles du om brev

  • Når forsendelsen ankommer Altinn sendes det ut varsling til mottaker pr. SMS og/eller e-post. Varsling fra Altinn forutsetter at det er registrert kontaktinformasjon.
  • I praksis skjer dette i løpet av sekunder, og mottaker kan åpne brevet i samme øyeblikk. Dette eliminerer den tradisjonelle postgangen.
  • Altinn har nå lansert en egen Altinn-App som gir brukeren tilgang til sin innboks hos Altinn. Brevene kan åpnes og leses fra smart-telefonen.

Løsningen er effektiv, trygg og miljøvennlig og vi håper dette blir godt mottatt. Skulle du som innbygger tross dette ikke ønske å motta brevene digitalt vil du fortsatt få brevet på papir. 

Kontaktinformasjon

Martha Beinset
Seksjonsleder
E-post
Telefon 71 11 11 78
Mobil 920 67 173