Befolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Her finner du statistikk om befolkningen i Molde kommune. Statistikken omfatter folketall per kvartal, historisk utvikling i kommunen som helhet og delområder, aldersfordeling av befolkningen samt framskrivninger av befolkningen.

Her finner du beskrivende befolkningsstatistikk for Molde kommune, 2022