Årsrapporter

Årsrapporter

Molde kommunes årsrapporter beskriver hva Molde kommune produserer og leverer av årlige tjenester. 

Rapportene sier også noe om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunens tjenester. Her finner du oversikt over Molde kommunes årsrapporter