Fakta om Molde

Fakta om Molde

Areal og geografi

  • Molde kommune har et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015) fra 2020. Da dannet Midsund, Molde og Nesset kommune en ny kommune.
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bodde det ved inngangen til 2020 like under 32.000 personer i Molde kommune.
  • Den høyeste toppen i Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra. Den er 1964 m.o.h.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stort.
  • Bilturen fra Aursjøvegen helt i øst og til ferjeleiet på Dryna ytterst i vest er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.

Kommunestatistikk for Molde

Folketallsutvikling, flytting, fødselsoverskudd, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, boligbygging og utdanningsnivå kan hentes fra Møre og Romsdal fylkeskommune sin kommunestatistikk.

Folkehelse i Molde

Fakta om levekår, oppvekst, miljø og helse finner vi i Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil og oppvekstprofil, og Molde kommune sin egen folkehelseoversikt.

Borgerundersøkelsen

Resultater Borgerundersøkelsen 2020 Molde kommune (PDF, 565 kB)
Resultater Borgerundersøkelsen 2020 Molde kommune, tabellvedlegg (PDF, 318 kB)

Ungdata

Ungdata er en spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. 
Hva er ungdata?
Hovedtall for Molde kommune, 2021

KPI-analysen

Hvor bærekraftig Molde er kan du se i FNs KPI-analyse. Resultater KPI-analysen. (PDF, 558 kB) 

Organisasjonen Molde kommune

Molde kommunes årsrapporter beskriver hva Molde kommune produserer og leverer av årlige tjenester. Rapportene sier også noe om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunens tjenester. Her finner du oversikt over Molde kommunes årsrapporter