Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Fakta om Molde

Fakta om Molde

Areal og geografi

  • Molde kommune vil ha et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015) fra 2020. Da danner Midsund, Molde og Nesset kommune en ny kommune.
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bodde det like under 32.000 personer i Molde kommune ved utgangen av 2020.
  • Den høyeste toppen i Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra og ligger i Nesset. Den er 1964 moh.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stor.
  • Bilturen fra Aursjøvegen helt i øst og til ferjeleiet på Dryna ytterst i vest er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.

Kommunestatistikk for Molde

Folketallsutvikling, flytting, fødselsoverskudd, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, boligbygging og utdanningsnivå kan hentes fra Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kommunestatistikk

Folkehelse i Molde

Fakta om levekår, miljø, helse og sykdom finner du i folkehelseprofilen for Molde (PDF, 1020 kB) som kan hentes fra Folkehelseinstituttet.

Organisasjonen Molde kommune

Molde kommunes årsrapporter beskriver hva Molde kommune produserer og leverer av årlige tjenester. Rapportene sier også noe om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunens tjenester. Her finner du oversikt over Molde kommunes årsrapporter