Fakta om Molde

Fakta om Molde

Areal og geografi

  • Molde kommune har et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015) fra 2020. Da dannet Midsund, Molde og Nesset kommune en ny kommune.
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bodde det like under 32.000 personer i Molde kommune ved inngangen til 2020.
  • Den høyeste toppen i Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra og ligger i Nesset. Den er 1964 moh.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stor.
  • Bilturen fra Aursjøvegen helt i øst og til ferjeleiet på Dryna ytterst i vest er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.

Kommunestatistikk for Molde

Folketallsutvikling, flytting, fødselsoverskudd, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, boligbygging og utdanningsnivå kan hentes fra Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kommunestatistikk

Folkehelse i Molde

Fakta om levekår, miljø, helse og sykdom finner du i Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Molde (PDF, 2 MB).

Organisasjonen Molde kommune

Molde kommunes årsrapporter beskriver hva Molde kommune produserer og leverer av årlige tjenester. Rapportene sier også noe om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunens tjenester. Her finner du oversikt over Molde kommunes årsrapporter