Fakta om Molde

Fakta om Molde

Areal og geografi

Molde ligger på nordsiden av ytre del av Romsdalsfjorden. Molde omfatter fastlandsområdet langs nordsiden av Moldefjorden og dens indre arm Fannefjorden, halvøya mellom Fannefjorden og Langfjorden, dessuten Veøy (1 km2), Sekken (18,7 km2), Bolsøya (4,9 km2), Hjertøya og flere småøyer. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964 da den tidligere Bolsøy kommune og deler av Veøy og Nord-Aukra kommuner ble slått sammen med Molde. Samlet areal er 363 km2

Kommunestatistikk for Molde

Folketallsutvikling, flytting, fødselsoverskudd, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, boligbygging og utdanningsnivå kan hentes fra Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kommunestatistikk

Folkehelse i Molde

Fakta om levekår, miljø, helse og sykdom finner du i folkehelseprofilen for Molde (PDF, 1020 kB) som kan hentes fra Folkehelseinstituttet. I rapporten oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Molde kommune 2016  (PDF, 6 MB) kan du lese mer om folkehelsen til innbyggerne i Molde.

Organisasjonen Molde kommune

Molde kommunes årsrapporter beskriver hva Molde kommune produserer og leverer av årlige tjenester. Rapportene sier også noe om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunens tjenester. Her finner du oversikt over Molde kommunes årsrapporter