Spillemidler til utstyr

Generelt

Norges idrettsforbund (NIF) har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet retningslinjer for anvendelse av utstyrsmidlene. Disse er gjengitt nedenfor. 

Beskrivelse

Retningslinjer

1. Lag og foreninger inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2014.

2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr og personlig utstyr. 

4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. 

5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner). 

6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner. 

7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. 

8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. 

9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr
som: 

  • a. Har lang levetid
  • b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt
  • Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. 

11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge. Det er utarbeidet lister over hvilket utstyr det kan søkes om tilskudd til å kjøpe. 

Denne søknadsrunden omfatter ikke løypemaskiner med tilhørende prepareringsutstyr eller prepareringsutstyr tilhørende snøscooter eller ATV. Det har vært gjennomført en egen søknadsrunde for dette utstyret.

NB! Det er faktisk kostnad som en må betale for utstyret som skal oppgis i søknaden og ikke veiledende pris. Dette er i tråd med retningslinjenes punkt 7.

Se flere støtte- og tilskuddsordninger

 

Målgruppe

De fleste idrettslag.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon
Kulturtjenesten, idrett og friluftsliv
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 28.09.2016 13:49

Tips en venn Skriv ut