Søk om plass på SFO

Søk om plass på SFO

For å få plass på skolefritidsordningen (SFO) må du søke om plass. Du beholder plassen på SFO til og med 4. trinn. Hvis du vil slutte før det må du si opp plassen.

Barn med særskilte behov må søke om plass hvert SFO-år fra 5. til 7. trinn.

Søknadsfrist

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mai. Ellers er det løpende opptak til SFO. Du kan søke om plass hele året.

Slik søker du

Send søknad digitalt.

Søk om plass i SFO (lenke til Visma Flyt Skole)

Søk om plass i SFO 5.-7. trinn

Fra høsten 2022 får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO 12 timer i uka. Ordningen gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 12 gratis timer og betale for den resterende SFO-tiden for barnet. Du kan også velge å ha kun de 12 timene.

Tilbudet dekker 2,5 time etter skoletid hver dag, samt sju langdager. 

Hva skjer videre?

Søknadene behandles fortløpende. 

Når søknaden din er ferdig behandlet vil du få varsel fra Visma Flyt Skole.
Hvis du vil ha plassen du har fått tildelt trenger du ikke å gjøre noe. Du vil få informasjon fra skolen før oppstart. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål om din SFO.

Barn med særskilte behov

Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov, kan søke om SFO-plass. Ordningen gjelder for

  • barn som har behov for avlastning og tilsyn før og etter skoletid
  • barn med varig nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid
  • barn med individuell plan (IP)

Tilbud om plass gjelder for SFO-året. Du må søke om plass hvert år.

Vedtekter

Vedtekter for SFO i Molde kommune. Gjelder fra 1. august 2022.

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 92 29 01 91