SFO-ruter

SFO-ruter

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

SFO-rute 2019/2020
SFO-rute 2019/2020
Måned Dato Kommentar
August 1. - 13. SFO åpent
14. SFO stengt. Planleggingsdag
15. SFO stengt. Planleggingsdag
16. SFO stengt. Planleggingsdag
19. Skoleåret starter for elevene
Oktober 7. - 11. SFO åpent i høstferien (uke 41)
Desember 20. Siste skoledag før jul
23. SFO åpent
24. - 31. SFO stengt
Januar 2. SFO stengt. Planleggingsdag
3. SFO åpent
Februar 17. - 21. SFO åpent i vinterferien (uke 8)
April 6. - 13. SFO stengt i påskeferien (uke 16)
Mai 1. SFO stengt
22. SFO stengt
Juni/juli 19. Siste skoledag
22. - 26. SFO åpent
29. juni - 3. juli SFO åpent
Juli 6. - 24. SFO stengt i fellesferien
27. - 31. SFO åpent

Kontaktinformasjon

Bo Anton Nielsen
Rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191