Pris og betaling

Pris og betaling

Priser SFO gjeldende fra 1.8.2020

Pris fulltidstilbud SFO - fra 1.8.2020
Fulltidstilbud SFO Pris for barn i gamle Molde kommune Pris for barn i tidligere Nesset kommune* Pris for barn i tidligere Midsund kommune
Kl. 07.00-16.30 (inkl. alle langdager) 2 995 2 200 2 200

 

Pris deltidstilbud SFO - fra 1.8.2020
Deltidstilbud SFO - Åpningstider kan være lokalt tilpasset innenfor totalramme av tid. Velg mellom: Pris for barn i gamle Molde kommune Pris for barn i tidligere Nesset kommune* Pris for barn i tidligere Midsund kommune
a) kl. 07.00-15.00 ( 5 dager) inkl. 20 langdager 2 063 1 500 1 500
b) kl. 07.00-16.30 (3 dager) inkl. 20 langdager 2 063 1 500 1 500
c) Fra skoleslutt til kl. 16.30 i skoleukene (5 dager i 38 uker). Ingen langdager 2 063 1 500 1 500

 

Pris morgentilbud SFO - fra 1.8.2020
Morgentilbud SFO - Åpningstidene kan være lokalt tilpasset innenfor totalramme av tid Pris for barn i gamle Molde kommune Pris for barn i tidligere Nesset kommune* Pris for barn i tidligere Midsund kommune
Fra kl. 07.00-08.20 700 600 600

 

Pris ettermiddagstilbud SFO - fra 1.8.2020
Ettermiddagstilbud SFO - Åpningstidene kan være lokalt tilpasset innenfor totalramme av tid Pris for barn i gamle Molde kommune Pris for barn i tidligere Nesset kommune* Pris for barn i tidligere Midsund kommune
Fra skoleslutt til kl. 16.30 (inkludert 20 langdager) 2 372 1 700 1 700

* For barn ved SFO i tidligere Nesset kommune gis det søskenmoderasjon på 20% av totalsummen.

Se oversikt over langdager i SFO-ruta

Betaling

  • Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn. Les mer om redusert foreldrebetaling.
  • SFO betales 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
  • Betaling for SFO kreves inn for hele måneder. Blir barnet innmeldt etter skolestart, kreves betaling fra den 1. i den måneden barnet starter.
  • Barn på 1. trinn som starter på SFO i midten av august, blir krevd betaling fra 16. august (i oppstartsåret). Barn som starter ca. 1. august, betaler fra 1. august.
  • Det blir ikke krevd dobbelt opp for opphold i kommunal barnehage/SFO.

Se dine faktura via fakturainnsyn på MinSide (krever pålogging)

Redusert betaling på grunn av koronasituasjonen?

Regjeringen har bestemt at det skal betales ordinære satser selv om åpningstiden på SFO er redusert på grunn av koronasituasjonen.

"I perioden skolefritidsordningene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for skolefritidsordningen. Foreldre til barn som mottar tilbud i offentlig finansiert skolefritidsordning, skal betale foreldrebetaling i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter."

§ 6 første ledd i "Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19".

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for SFO - gjeldende fra 1.8.2020