Oppholdstider SFO

Oppholdstider SFO

Innenfor åpningstiden til SFO kan du velge forskjellige oppholdstilbud:

  • Morgentilbud - kl. 07.00-08.20
  • Ettermiddagstilbud - fra skoleslutt til kl. 16.30 + 20 langdager
  • Deltidstilbud - velg mellom tre alternativer:
    • kl. 07.00-15.00 alle dager + 20 langdager
    • kl. 07.00-16.30 3 dg/uke + 20 langdager
    • fra skoleslutt til kl. 16.30 alle skoledager (ingen langdager)
  • Fulltidstilbud - kl. 07.00-16.30 + alle langdager

Velger du deltidstilbud avtaler du nærmere med din SFO hvilket av de tre alternativene du ønsker.

Hva er en langdag?

Med langdag menes dager der det ikke er undervisning, men hvor SFO holder åpent fra kl. 07.00-16.30. I løpet av et SFO-år er det ca 35 langdager. En langdag regnes som en hel dag og kan ikke deles. Oversikt over alle SFO-årets langdager finner du i SFO-ruta.

Søknad, endring og oppsigelse

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191