Oppholdstider SFO

Oppholdstider SFO

Fra høsten 2022 får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO 12 timer i uka. Ordningen gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 12 gratis timer og betale for den resterende SFO-tiden for barnet. Du kan også velge å ha kun de 12 timene.

Tilbudet dekker 2,5 time etter skoletid hver dag, samt sju langdager. 

Innenfor åpningstiden til SFO kan du velge forskjellige oppholdstilbud:

  • Morgentilbud - kl. 07.00-08.20
  • Ettermiddagstilbud - fra skoleslutt til kl. 16.30 + 20 langdager
  • Deltidstilbud - velg mellom tre alternativer:
    • kl. 07.00-15.00 alle dager + 20 langdager
    • kl. 07.00-16.30 3 dg/uke + 20 langdager
    • fra skoleslutt til kl. 16.30 alle skoledager (ingen langdager)
  • Fulltidstilbud - kl. 07.00-16.30 + alle langdager

Velger du deltidstilbud avtaler du nærmere med din SFO hvilket av de tre alternativene du ønsker.

Hva er en langdag?

Med langdag menes dager der det ikke er undervisning på skolen, men hvor SFO holder åpent fra kl. 07.00-16.30. I løpet av et SFO-år er det ca. 35 langdager. En langdag regnes som en hel dag og kan ikke deles.

Søknad, endring og oppsigelse

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 92 29 01 91