Hva er SFO?

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier.

Hvem kan gå på SFO?

Barn fra 1. til. 4. klasse kan gå på SFO. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass opp til 7. klasse.

SFO-tilbudet gis ved barnets nærskole.

Hva gjør barna på SFO?

SFO skal gi barna muligheter for positive aktiviteter på skolen utenom ordinær skoletid. Det legges til rette for varierte lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Hvem som jobber på SFO, hvilke aktiviteter som tilbys, åpningstider og planer kan du lese om på den enkelte skolenettside. Gå til skoleoversikt.

Se også: Kvalitetsplan for SFO 2022-2027 (PDF, 419 kB)

Se også: Vedtekter for SFO