SFO-rute, ferie og fridager i SFO

SFO-rute, ferie og fridager i SFO

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

SFO-rute 2020/21
SFO-rute 2020/21
Måned Dato Kommentar
August 3.-11. SFO åpen (langdager)
12. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
13. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
14. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
17. Skoleåret starter for elevene
Oktober 5.-9. SFO åpen i skolen høstferie (langdager)
Desember 18. Siste skoledag før jul.
21.-23. SFO åpen (langdager)
24.-31. SFO stengt
Januar 4. Første skole- og SFO-dag
Februar 22.-26. SFO åpen i skolens vinterferie (langdager)
Mars/April 29.-5. SFO stengt i påskeuken
Mai 13. SFO stengt - Kristi himmelfartsdag
14. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
Juni 18. Siste skoledag
21.-25. SFO åpen (langdager)
28.-30. SFO åpen (langdager)
Juli 1.-2. SFO åpen (langdager)
5.-9. SFO åpen (langdager)
12.-30. SFO stengt, ferieuker

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191