SFO-rute, ferie og fridager i SFO

SFO-rute, ferie og fridager i SFO

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

SFO-rute 2021/22

SFO-rute 2021/22
Måned Dato Kommentar
August 2.-13.8 SFO åpen (langdager)
16.8. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
17.8. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
18.8. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
19.-20.8 SFO åpen (langdager)
23.8. Skoleåret starter for elevene
Oktober 11.-15.10. SFO åpen i skolen høstferie (langdager)
Desember 21.12. Siste skoledag før jul
22.-23.12. SFO åpen (langdager)
27.-31.12. SFO stengt
Januar 3.1 SFO stengt - planleggingsdag for personalet
4.1. Første skole- og SFO-dag
Februar 21.-25.2. SFO åpen i skolens vinterferie (langdager)
April 11.4. - 18.4. SFO stengt i påska
Mai 27.5. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
Juni/juli 6.6 2. pinsedag
23.6. Siste skoledag
24.6 SFO åpen (langdager)
27.6-1.7 SFO åpen (langdager)
4.7-8.7 SFO åpen (langdager)
11.7-31.7 SFO stengt - ferieuker SFO

SFO-rute 2022/23

SFO-rute 2022/23
Måned Dato Kommentar
August 1-12. SFO åpen (langdager)
15. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
16. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
17. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
18.-19. SFO åpen (langdager)
22. Skoleåret starter for elevene
Oktober 10.-14. SFO åpen i skolens høstferie (langdager)
Desember 21. Siste skoledag før jul
22. SFO åpen (langdager)
23. SFO åpen (langdager)
27.-30. SFO stengt
Januar 2023 2. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
3. Første skole- og SFO-dag
Februar 20.-24. SFO åpen i skolens vinterferie (langdager)
April 3.-10. SFO stengt i påska
Mai 19. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
Juni 22. Siste skoledag
23. SFO åpen (langdager)
26.-30. SFO åpen (langdager)
Juli 3.-7. SFO åpen (langdager)
10.-28. SFO stengt - ferieuker SFO

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 922 90 191