SFO-rute, ferie og fridager i SFO

SFO-rute, ferie og fridager i SFO

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

 

SFO-rute 2022/23

SFO-rute 2022/23
Måned Dato Kommentar
August 1-12. SFO åpen (langdager)
15. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
16. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
17. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
18.-19. SFO åpen (langdager)
22. Skoleåret starter for elevene
Oktober 10.-14. SFO åpen i skolens høstferie (langdager)
Desember 21. Siste skoledag før jul
22. SFO åpen (langdager)
23. SFO åpen (langdager)
27.-30. SFO stengt
Januar 2023 2. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
3. Første skole- og SFO-dag
Februar 20.-24. SFO åpen i skolens vinterferie (langdager)
April 3.-10. SFO stengt i påska
Mai 19. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
Juni 22. Siste skoledag
23. SFO åpen (langdager)
26.-30. SFO åpen (langdager)
Juli 3.-7. SFO åpen (langdager)
10.-28. SFO stengt - ferieuker SFO

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 922 90 191