Endring eller oppsigelse av SFO-plass

Endring eller oppsigelse av SFO-plass

Ønsker du å si opp eller endre plassen din ved SFO? Da må du sende oss en oppsigelse eller søknad. Dersom barnet ditt skal begynne i 5. klasse blir plassen sagt opp automatisk.

Slik sier du opp plassen

Oppsigelsestiden er to måneder og regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 10. mars har barnet plass ut april og mai.

Ved overgang til nytt tilbud i løpet av skoleåret, er oppsigelsestiden 1 måned og regnes fra den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse.

Oppsigelsen sendes digitalt.

Si opp eller endre SFO-plass (lenke til Visma Flyt Skole)

Etter at du har sendt oppsigelsen, må du må også gi beskjed direkte til skolen. Gå til skoleoversikt

Slik endrer du oppholdstilbud

Dersom du vil endre oppholdstilbudet til færre eller flere timer, kan du søke om dette når som helst i løpet av SFO-året. Les mer om de forskjellige oppholdstidene i SFO. Oppsigelsestid ved endring er én måned gjeldende fra den 1. i etterfølgende måned. 

Søknad om endring av oppholdstid sendes digital.

Si opp eller endre SFO-plass (lenke til Visma Flyt Skole)

I vedtekter for SFO kan du lese mer om oppsigelsestid for endring i oppholdstilbud.

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 92 29 01 91