Tidlig eller utsatt skolestart

Tidlig eller utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt.

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.

Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 6 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 5 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

PPT vurderer barnets utviklingsstatus både ved tidlig og utsatt skolestart. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Mer om klagemulighet står i brevet du mottar fra kommunen.

Se også Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.

Kontakt

PPT Administrasjon/sentralbord
E-post
Telefon 96 09 22 55
Fagavdeling skole
E-post
Mobil 47 50 16 93