Sykle til skolen

Sykle til skolen

Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Det ble bestemt i 2016 da Utdanningsdirektoratet endret forskriften til opplæringsloven.

Noen av skolene våre har derimot i samarbeidet med FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) kommet til felles bestemmelser om sykling til sin skole. Sjekk gjerne om dette gjelder for din skole, men uansett er det til syvende og sist opp til foreldrene.

Trygg Trafikk mener at avgjørelsen om når barn kan gå eller sykle til skolen avhenger av mange faktorer.

Les råd fra Trygg Trafikk: Sykling på skoleveien - Trygt frem og hjem

 

Er "treig" sykkel kjipt? Les politiet sine råd om bruk av elsykkel!

Det er mange unge i Molde som bruker elsykler og elsparkesykler.

Føler du som forelder på press om at «treig» sykkel er kjipt, og blir usikker på hvordan du skal stille lovverket opp mot det ungdommen vil?

Les Politiet i Møre og Romsdal sin veileder som gir oss noen tips og råd om:

  • hvor fort sykkelen går avgjør om den defineres som en sykkel eller som en motorvogn
  • bremsing, tyngde på sykkelen og akselerasjon er annerledes på en elsykkel enn en vanlig sykkel
  • alle lover og regler om elsykler
  • foreldrene sitt ansvar for at barn og unge kan og forstår regelverket
  • mindreårig, foreldreansvar og erstatningsplikt
  • å lære trafikkreglene og øve med barn og unge i trafikken

Veileder: Hva er lov? Elsykkel/sykkel i ungdomsskolen (bokmål) (PDF, 2 MB)
Vegvisar: Kva er lov? Elsykkel/sykkel i ungdomsskulen (nynorsk) (PDF, 2 MB)
 

Les også

Lån sykkel gratis hos BUA Molde og Nesset frivilligsentral.

Nå er det tryggere å parkere sykkelen ved mange av skolene våre