Starte på skolen

Starte på skolen

Du trenger ikke å melde inn barnet til 1. klasse. Dere får tildelt plass på nærmeste skole.

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet der de ifølge folkeregisteret bor om høsten det året de fyller fem år. Det er det man kaller nærskoleprinsippet. Hvis du ønsker at barnet skal gå på den skolen barnet tilhører, trenger du ikke å foreta deg noe.

Men hvis du ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den som dere har blitt tildelt, kan du søke om skolebytte. 

Søknadsskjema: Bytte skole

Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Søknader om skolebytte blir behandlet fortløpende.

Hvilken skole og skolekrets tilhører du?

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)

Kontakt

Fagavdeling skole
E-post
Mobil 47 50 16 93