Starte på skolen

Starte på skolen

Du trenger ikke å melde inn barnet til 1. klasse. Dere får tildelt plass på nærmeste skole.

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet der de ifølge folkeregisteret bor om høsten det året de fyller fem år. Det er det man kaller nærskoleprinsippet. Hvis du ønsker at barnet skal gå på den skolen barnet tilhører, trenger du ikke å foreta deg noe.

Men hvis du ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den som dere har blitt tildelt, kan du søke om skolebytte. Send skriftlig søknad til den skolen du ønsker å bytte til.

Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Veiledende frist for søknader som gjelder fra nytt skoleår er 1. januar. Søknadene blir behandlet innen utgangen av februar.

Hvilken skole og skolekrets tilhører du?

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191